ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

There is significant evidence that Hexagonal Water moves within biological organisms with greater ease.  It appears to enhance nutrient absorption and the removal of metabolic wastes. (Many who consume Hexagonal Water report a cleansing reaction within days or weeks.)  This may be due to the smaller size of the molecular unit and its ability to enter and exit the cellular environment with greater ease.  It may also be due to the specific organization of the hexagonal network which appears to enhance cellular communication and to support other structures within biological organisms.