ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

มีการตีพิมพ์ผลการทดลองในนักกีฬาว่าการดื่มน้ำออกซิเจนไม่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการออกกำลังกาย (Athletic performance) และลด Recovering time หมายความว่าอย่างไร

   ดังที่เรียนไปทราบแล้วว่า ประโยชน์ของน้ำอุดมด้วยออกซิเจนต่อร่างกายนั้น เหมือนกับ ประโยชน์ที่ได้จากการดื่มนม นั่นคือ ต้องได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นประจำจึงจะเห็นผลในทาง ปฏิบัติ

   การทดลองโดยให้อาสาสมัครดื่มน้ำออกซิเจนเพียงครั้งเดียว แล้วให้ออกกำลังกาย จากนั้นวัดผลการออกกำลังกายและเวลาที่หายเหนื่อย ก็คงไม่ต่างจากการให้เด็กดื่มนมและ ทำการวัดความแข็งแรงหรือความสูงว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งผลคงแน่นอนว่าไม่ได้แข็งแรงหรือ สูงขึ้น "ในทันที" แต่จากหลักของเหตุและผลที่เราทราบว่า แคลเซียมมีความสำคัญต่อการ สร้างกระดูก และเราก็ทราบว่าในนมมีแคลเซียมและโปรตีน ดังนั้นเราจึงยอมรับว่า การดื่ม นมมีประโยชน์ เช่นเดียวกันเราก็ทราบว่า ออกซิเจนมีความสำคัญต่อความสมบูรณ์และการ ทำงานของเซลล์ทุกๆ เซลล์ในร่างกายโดยตรรกะ (Logic) เดียวกันนี้ การดื่มน้ำออกซิเจน จึงมีประโยชน์มากกว่าการดื่มน้ำปกติทั่วไป