ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

ปริมาณออกซิเจนในน้ำออกซิเจน 1 ขวด มีปริมาณน้อยกว่าปริมาณก๊าซที่หายใจเข้าปอด 1 ครั้ง เสียด้วยซ้ำ ดังนั้นการหายใจไม่ทำให้ได้ออกซิเจนมากกว่าการดื่มน้ำหรือ

   ใช่ครับ การหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากกว่าการดื่้มน้ำออกซิเจน 1 ขวด แต่ทั้งนี้ เราไม่ได้แนะนำให้คุณดื่มน้ำอุดมออกซิเจนแทนการหายใจ แต่ถ้าเรามองที่ปริมาณออกซิเจน ที่ร่างกายหรืออวัยวะต่างๆได้รับเพิ่มมากขึ้นย่อมเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งสิ้น

   แม้จะได้รับทีละน้อย แต่หากได้รับทุกครั้งที่ดื่มน้ำเป็นประจำ ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพแน่นอน เพราะระบบทางเดินอาหาร สารหรือออกซิเจนที่ถูกดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร จะเข้าสู่ตับเป็น อวัยวะแรก การที่เลือดไปเลี้ยงเซลล์ตับมีปริมาณออกซิเจนสูงหรือเพิ่มขึ้นจึงเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อเซลล์ตับ ในการดึงเอาออกซิเจนมาใช้ผลิตพลังงาน เพื่อใช้ในการผลิตสารที่ จำเป็นต่อร่างกายและกำจัดสารพิษในร่างกาย ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม