ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

น้ำออกซิเจนเหมือนหรือแตกต่างจาก "น้ำนาโนออกซิเจน /Nascent Oxygen" ที่โฆษณาว่า รักษาโรคได้นั้น เหมือนต่างกันหรือไม่อย่างไร

น้ำออกซิเจน สามารถวัดค่าออกซิเจนได้ว่ามีปริมาณสูงจริง ด้วยการตรวจวัดด้วย D.O. Meter ซึ่งค่าดังกล่าวสามารถยืนยันได้ ส่วนน้ำนาโนออกซิเจนหรือ Nascent oxygen นั้น ไม่ทราบว่าสามารถ วัดเป็นค่าออกซิเจนหรือตรวจเช็คปริมาออกซิเจนที่มีอยู่ได้หรือไม่