ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

   เนื่องจากค่าการละลายอิ่มตัวของออกซิเจนในน้ำคือ ประมาณ 7 ppm. (at 25 c normal pressure) แต่ในน้ำอุดมด้วยออกซิเจน  มีออกซิเจนละลายอยู่สูงกว่าค่าอิ่มตัว ดังนั้น ออกซิเจนส่วนเกินจากค่าการ ละลายอิ่มตัว น่าจะ"หนี" ออกจากขวดทันทีที่เปิดขวดและออกซิเจนที่เหลือในน้ำก็ควรเท่าค่าการละลาย ปกติทั่วไป ใช่หรือไม่

   ที่ตอบว่าใช่ ก็คือถือการเพิ่มการละลายของออกซิเจนในน้ำโดยใช้วิธีการลดอุณหภูมิและเพิ่ม ความดันก๊าซ"อัด" ลงไปเหมือนกับการทำโซดาที่เพิ่มความดันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเมื่อเปิด ฝาขวดก๊าซส่วนเกินค่าก็จะดันฝาออกมา ทำให้เกิดเสียง "ป๊อป" และมีก๊าซผุดออกมาจากน้ำโซดา ซึ่งก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ำ "หนี"ออกมานั่นเอง

   แต่สำหรับไม่ใช่ นั้นเพราะด้วยเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ล ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเหล่านั้น จะถูกกักยึดกับน้ำด้วยแรงทางประจุไฟฟ้า (ดุคุณสมบัตินาโนบับเิบิ้่ล/ศูนย์นาโนเทคโนโลยีตัวฟองจิ๋ว) ทำให้ออกซิเจนเหล่านั้นถูก"ตรึง" ไว้ในน้ำได้นาน ซึ่งจากการทดลองพบว่าหลังเปิดขวด 1 ชั่วโมง ปริมาณออกซิเจนก็ยังคงอยู่มากกว่าค่าการละลายอิ่มตัวปกติ นั่นก็หมายความว่าออกซิเจนยังคงถุก "ตรึง"อยู่ในน้ำไม่ได้หนีออกไปเหมือนกันกรณีของโซดา