ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

เหตุใดการดื่มน้ำดื่มออกซิเจนจึงดีกว่าการดื่มน้ำกรองทั่วไป?

  •  เพราะน้ำกรองหรือน้ำดื่มทั่วๆ ไป จะมีปริมาณ O2 อยู่ที่ 6 – 8 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่น้ำดื่ม O2 ของ Wellxy จะมีปริมาณ O2 มากถึง 80 มิลลิกรัมต่อลิตร