ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

น้ำออกซิเจนแตกต่างจากน้ำโมเลกุลหกเหลี่ยมอย่างไร?

  • น้ำดื่ม O2 คือน้ำดื่มที่มีการเพิ่มการละลายของ O2 ลงในน้ำ โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มโครงสร้างของโมเลกุลน้ำ ในขณะที่น้ำโมเลกุลหกเหลี่ยมคือน้ำที่ได้มีการปรับโครงสร้างของโมเลกุลน้ำโดยใช้พลังงานแม่เหล็ก และรังสีอินฟาเรดชนิดไกล (Far Infrared Ray) ปรับโครงสร้างของโมเลกุลน้ำจากที่มีขนาด 15 – 16 โมเลกุลต่อกลุ่ม ลดลงเหลือ 5-6 โมเลกุลต่อกลุ่ม เพื่อให้สามารถนำพาสารอาหารและของเสียเข้าสู่และออกจากเซลส์ได้ง่ายขึ้น แต่ไม่มีการเพิ่มปริมาณ O2 โดยตรงดังเช่นน้ำดื่ม O2