ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

น้ำดื่มเพื่อสุขภาพทั่วไปมักมีการโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ แล้วการดื่มน้ำออกซิเจนเป็น ประจำจะช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้าง?

  • เราจะไม่กล่าวถึงว่าการดื่มน้ำออกซิเจนจะช่วยในการรักษาโรค แต่ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อเซลส์ในร่างกายเราแข็งแรง (โดยการได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ) อัตตราการเจ็บป่วยย่อมลดลงด้วย
    •  จากการ ค้นคว้าวิจัยของ ดร.ออตโต วอร์เบอร์ก (Dr.Otto Warburg) ผู้ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นในเรื่องมะเร็งจนได้รับรางวัลโนเบลถึงสองครั้งใน ปี ค.ศ.1995 และ ค.ศ.1997 ท่านค้นพบว่าสาเหตุที่สำคัญของการเกิดมะเร็งก็คือ เซลล์ปกติของร่างกายจะใช้ออกซิเจนในขบวนการเผาผลาญพลังงานที่เรียกว่า แบบแอโรบิก (Aerobic) แต่ในสภาพที่มีออกซิเจนน้อยเซลล์จะเผาผลาญพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจน เรียกว่า แบบแอนแอโรบิก (Anaerobic) ซึ่งจะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ดังนั้นในสภาพที่ร่างกายขาดออกซิเจนมีโอกาสเกิดเซลล์มะเร็งได้ง่าย