ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

คุณสมบัติของน้ำโมเลกุลหกเหลี่ยม (Hexagonal Water)

  

      1. สามารถผ่านผนังเซลล์ได้ง่าย

        การมีโครงสร้างเป็นกลุ่มขนาดเล็กจำนวน 6 โมเลกุลต่อ 1 กลุ่ม และโมเลกุลของน้ำหันมาเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบทำให้มันผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane)    ทั้งเข้าไปและออกมาตามอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Wall)       ของพืชได้ง่าย และรวดเร็ว เมื่อเข้าไปสู่เซลล์ จะสามารถนำพาสารอาหาร เอ็นไซม์ แร่ธาตุต่างๆ รวมทั้งออกซิเจนเข้าไปในเซลล์เพื่อนำไปใช้ได้ง่ายเมื่อออกมาจากเซลล์ ก็จะพาเอาสารพิษสารตกค้าง    และของเสียจากกระบวนการเผาผลาญอาหาร (Metabolism) ออกมาจากเซลล์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นผล ก็คือ เซลล์สดใส มีสุขภาพดี และชลอการเสื่อมคุณภาพลงได้ การเข้า-ออกเซลล์ได้อย่างว่องไวนี้   ยังทำให้น้ำชนิดนี้แก้กระหายได้เร็วมาก

      2. มีแรงตึงผิวต่ำจึงสามารถทำละลายได้ดี

         การที่น้ำโมเลกุลหกเหลี่ยมมีแรงตึงผิวต่ำจึงสามารถทำละลายได้ดีทั้งแร่ธาตุ ออกซิเจนวิตามิน และ นำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปยังเซลล์ได้มากขึ้น และพอเพียง ขณะเดียวกันของเสียในเซลล์ก็สามารถละลายได้ง่ายในน้ำนี้เช่นกัน ดังนั้นจึงถูกนำพาออกมากำจัดนอกเซลล์และถูกนำออกจากร่างกายได้โดยสะดวก เซลล์จึงแข็งแรงและมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้น

      3. มีปริมาณออกซิเจนสูง

          น้ำโมเลกุลหกเหลี่ยมซึ่งมีปริมาณออกซิเจนสูงจะส่งผลให้เซลล์ในร่างกายได้รับออกซิเจนเพื่อขบวนการสร้างพลังงานได้เร็วและมากขึ้น นื่องจากออกซิเจนนี้เป็นองค์ประกอบของระบบเผาผลาญพลังงาน (Metabolism)ของร่างกาย จึงช่วยให้พลังงานกับเซลล์ และทำให้เซลล์แข็งแรงออกซิเจนยังช่วยทำให้เชื้อจุลินทรีย์อันตรายประเภทไม่ชอบอากาศ (Anaerobic Bacteria) หยุดการเจริญเติบโตในที่ที่มีออกซิเจนจากผลการวิจัยของ ดร. อ็อตโต วอร์เบิร์ก(Dr. Otto Warburg) ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ใน ค.ศ. 1931 ที่พบว่าโรคมะเร็งชอบอยู่ในที่ที่ไม่มีออกซิเจน ดังนั้น ถ้าอวัยวะต่างๆ ได้รับออกซิเจนอย่างสมบูรณ์  ตามทฤษฎี     โรคมะเร็งก็ไม่ควรเจริญงอกงามที่อวัยวะนั้นๆ

      4. มีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อนๆ (pH 7.5-8.0)

          ร่างกายมนุษย์ (ยกเว้นกระเพาะอาหารและไต) จะมีค่าเป็นด่าง (pH7.4) น้ำโครงสร้างโมเลกุล6เหลี่ยมมีค่าเป็นด่างมากกว่า pH 7.4  จึงช่วยเจือจางของเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรดภายในเซลล์ของอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยปรับสภาพความสมดุลของการมีกรดมากเกินไปใน ร่างกาย การเผาผลาญพลังงานทุกชนิดและทุกครั้งจะก่อให้เกิดของเสียที่เป็นกรดสะสม การมีสภาวะกรดสูงในเลือดถ้าไม่มีน้ำดื่มที่เป็นด่างมาช่วยทำปฏิกิริยาต่อ ต้าน (Buffer) เอาไว้ก็จะทำให้ร่างกายจำเป็นต้องไปดึงเอาแร่ธาตุ แคลเซียม และแมกนีเซียมออกมาจากเนื้อของกระดูก ฟันและกล้ามเนื้อเพื่อมาเจือจางความเป็นกรดในร่างกาย

       5. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)

          เกิดจากออกซิเจนอิออน (O-) ให้อิเล็กตรอนประจุลบ ซึ่งไปหยุดวงจรของการเกิดอนุมูลอิสระ (Free Radical Cycle) ซึ่งเป็นตัวทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ และความเสื่อมต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคข้ออักเสบ โรคเบาหวาน เป็นต้น

 

กระบวนการที่น้ำโมเลกุลหกเหลี่ยมมีออกซิเจนสูง และหยุดวงจรอนุมูลอิสระ

     เกิดจากการแตกตัวเป็นอิออน (lon) ของโมเลกุลน้ำ การแตกตัวเป็นอิออน    คือ การแยกออกไปหรือเพิ่มเข้ามาของอิเล็คตรอน (Electron) เมื่อโมเลกุลน้ำ (H2O)  ถูกกระเทือนด้วยความถี่ของคลื่นแม่เหล็ก จะทำให้โมเลกุลของน้ำจำนวนหนึ่งแตกตัวเป็นอิออน     ซึ่งได้แก่  ไฮโดรเจนอิออน (H+) ประจุบวกับไฮโดรเจนอิออน (H-) ประจุลบ 

H2O ---> H+  +  

      ไฮดรอกซิลอิออน (บางส่วนจะไปรวมตัวกับแร่ธาตุ    เช่นแคลเซียม       กลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่าง ทำให้มีค่า pH ประมาณ 7.6 – 8.5 ไฮดรอกซิลอิออน นี้ถ้า 2 ตัวรวมกันจะเกิดเป็นน้ำ (H2O) อีกครั้ง กับออกซิเจนอิออน (O)

OH- + OH- ---> H2O + O-

     ออกซิเจน (O) นี้ จะมีอิเล็คตรอนประจุลบ ซึ่งทำหน้าที่หยุดวงจรอนุมูลอิสระ นั่นคือการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และในบางครั้งออกซิเจนอิออน (O) นี้ จะรวมกันเองกลายเป็นก๊าซออกซิเจน (O2) ละลายอยู่ในน้ำ