ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

ทำไมร่างกายต้องการน้ำโมเลกุล 6 เหลี่ยม

 

       อวัยวะ ทุกส่วนในร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยเซลล์และของเหลวในร่างกายก็เป็นสิ่ง แวดล้อมของเซลล์ต่างๆ ไม่นานมานี้ จากการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ได้ว่าของเหลวภายในและภายนอกรายรอบ เซลล์ที่มีสุขภาพดีคือ โมเลกุลของน้ำ ที่มีโครงสร้างหกเหลี่ยมน้ำ จะชำระล้างของเสียที่สั่งสมมานานออกไปจากร่างกาย และช่วยสร้างความชุ่มชื้นส่งผลให้เกิดควายืดหยุ่นกับเซลล์ในร่างกายพูดง่ายๆ ก็คือ น้ำโมเลกุลหกเหลี่ยม (Hexagonal Water) ก็คือน้ำที่ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมทุกชีวิตที่ก่อกำเนิดบนโลกใบนี้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียว  และเป็นน้ำเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติตามที่ร่างกายต้องการเทียบเท่ากับน้ำตามธรรมชาติ นั่นเอง การดื่มน้ำ โมเลกุลหกเหลี่ยมซึ่งเป็นน้ำที่มีสภาพเหมือนของเหลวในร่างกายอย่างเพียงพอ และต่อเนื่องทุกวัน ผิวพรรณ และเซลล์ก็จะได้รับประโยชน์ของเสียก็จะถูกขับถ่ายออกจากร่างกายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมรอบเซลล์ก็จะมีสภาพดีที่ส่งเสริมให้เซลล์สามารถดำรงรักษาการมี สุขภาพดี ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากภาวะความเสื่อมต่าง ๆ ได้

       ศาสตราจารย์ ดร.มู ชิค จอน (Prof. Dr. Mu Shik Jhon)  ใช้การวิจัยค้นคว้าอย่างลึกซึ้งของเขาเกี่ยวกับน้ำโมเลกุลหกเหลี่ยมด้วยการ ใช้ความสั่นสะเทือนของพลังแม่เหล็กนิวเคลียร์      (Nuclear Magnetic Resource : NMR) ซึ่งมีความสามารถในการวัดขนาดของโมเลกุล  และนำมาใช้งานเพื่อตัดสินโครงสร้างของน้ำภายในร่างกายดร.จอน บ่งชี้ว่า "เซลล์ที่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำที่มีโครงสร้างเป็นระบบระเบียบน้อยกว่าจะ อ่อนแอกว่า  และมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทำงานผิดพลาด  รวมทั้งการเกิดสารพันธุกรรมที่เปลี่ยนรูปไปจากเดิมได้มากกว่า"

                              

       NMR  จะวัดสิ่งนี้เสมือนความกว้างของเส้นรอบวงเพื่อเปรียบเทียบขนาดโครงสร้างโมเลกุล นั่นคือยิ่งเส้นรอบวงมีความกว้างมากเพียงใด โมเลกุลก็จะมีขนาดใหญ่มากเพียงนั้น จากข้อมูลที่ตีพิมพ์ในหนังสือเล่มล่าสุดของท่าน ชื่อปริศนาของน้ำและกุญแจของการเป็นรูปหกเหลี่ยม กล่าวว่า   น้ำประปาปกติสามารถมีขนาดเส้นรอบวงกว้างเท่าใดก็ได้ ตั้งแต่ 100-150 Hz   ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะที่ไม่เป็นระบบระเบียบของน้ำ และขนาดกลุ่มน้ำตั้งแต่ 12 – 13 โมเลกุลต่อกลุ่ม ในทางตรงกันข้าม น้ำโมเลกุลหกเหลี่ยมมีความกว้างของเส้นรอบวงที่วัดได้ระหว่าง 60-70 Hz พึงระลึกว่ายิ่งมีขนาดเส้นรอบวงเท่าใด กลุ่มน้ำก็จะยิ่งมีขนาดเล็กขึ้นเท่านั้น และก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการแทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อของเซลล์ จึงกลายเป็นส่วนของน้ำภายในเซลล์ (intra-cellular water)