ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

Kent Gold

เคนท์ โกลด์

 

ไม่ต้องต่อท่อน้ำประปา ไม่ต้องต้มน้ำ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เพียงเทน้ำใส่เครื่องก็สามารถได้น้ำดื่มสะอาดปราศจากเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อโรคอันตรายต่างๆ ได้ทุกที่ ไม่มีการใช้สารเคมี เช่น คลอรีน โปรมีน หรือไอโอดีน เหมาะสำหรับพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก

 

แถมฟรี Silver Stone ใช้สำหรับป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ้เมื่อเก็นน้ำไว้ในภาชนะนานๆ

มีขั้นตอนการกรอง 3 ขั้นตอน ได้แก่

Kent Ultra

เคนท์ อัลตร้า

ระบบกรอง Carbon Silver Nano +UV- สำหรับติดผนัง

395(ยาว) x 110(กว้าง) x 370 (สูง)

การกรอง 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ไส้กรองตะกอน ทำหน้าที่ช่วยดักกรองสิ่งเจิอปน รวมถึงสารแขวนลอย และโลหะหนักในน้ำประปา ไส้กรอง Carbon ช่วยดักกรองสารเคมีตกค้าง เช่น คลอรีน และ ไอโอดีน เป็นต้น และมีการใช้เทคโนโลยีนาโน ซิลเวอร์(เครือบบนผิว Carbon ในไส้กรอง Carbon)ในการกรองเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสต่างๆ และหลอด UV (11 วัตต์)ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อโรคต่างๆ