ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

UNICOM Hot & Cold Water Purifier-Model UC08-05

HomeofHealth is proudly presenting a NEW Item into its line of products: UNICOM Hot & Cold Water Purifier. We offer both Reverse Osmosis (RO) and Ultra Filter Membrane (UF) system to serve the customer best interest and requirement. With state of the art design and new features, UNICOM Hot & Cold Water Purifier is ideal product that is suitable for both home and office use.

Product Features

4

UNICOM Hot & Cold Water Purifier-Model UC08-04

HomeofHealth is proudly presenting a NEW Item into its line of products: UNICOM Hot & Cold Water Purifier. With state of the art design and new features, UNICOM Hot & Cold Water Purifier is ideal product that is suitable for both home and office use.

Product Features

3