ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

        

               Wave Q

Magnetized Alkaline Water Maker

  • Tank Capacity :  2 litres
  • Dimension (inch) :  10.2(w) x 10.6 (l) x 14.6 (h)
  • Activated Time :  7 - 9 Mins

         Product Features

1.  Strong Magnetic Field

Strong 3,500-gauss and 4,400-gauss active magnets produce a kinetic energy field. The electromagnetic field induces magnetized water.

2. Centripetal Cycloid Spiral Motion

The strongest energy motion for increasing the energy of water and close packed water cluster.

3.Structurizing Mineral

Structure-making ions in Mine Q activated to raise the amount of hexagonal structured molecules in the water. Special natural materials inside Mine Q is changing water alkalinized and lower the ORP(Oxidation Reduction Potential).

4. Wave Length of Far Infra-red Rays

It activates the movement of the water molecules to increase the density and surface tension of water.5. Abundant active hydrogen

Abundant active hydrogen increased in water eliminate Reactive Oxidation Species in a body which mostly cause aging and diseases.

[Patent] US, UK, China, Taiwan, Korea

[Certificates] UL, CE, TUV, GOST

[Others] NMR TEST, pH, mineral contents