ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

Oxygenated Water Purifier (Model : KW-1000)

   Despite being a vital life support element that existseverywhere on earth, oxygen is hardly found in water.Wellxy Dissolved Oxygen Generator is a cutting-edgeinnovation that dissolves oxygen into water, giving yourdrinking water as much as 1000% more oxygenthan ordinary water. Drink Oxygenated Water everyday as your health-enhancing lifesaver for a boost of oxygento revitalize your mind and body.