ต้องการ DEALER และตัวแทนอิสระทั่วประเทศ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน บริษัท สัมพรรค จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้พนักงานขาย(เซลล์)สินค้าถึงบ้าน เราจำหน่ายสินค้าจากการออกงานแสดงสินค้าเท่านนั้น ดังนั้นหากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างว่าเป็นพนักงานขายจาก บริษัท สัมพรรค จำกัด กรุณาติดต่อ 0814001831 ขอบพระคุณค่ะ

HomeofHealth is proudly presenting a NEW Item into its line of products: UNICOM Hot & Cold Water Purifier. With state of the art design and new features, UNICOM Hot & Cold Water Purifier is ideal product that is suitable for both home and office use.

Product Features

  • Provided with reliable functions; High light LED display, Long life span, always working status display, Micro-computer control, can enter into Energy Saver Mode by Auto Light Sensitive System and Independent Hot & Cold Switch Function can turn off any function when not needed to save energy and power.

 

  • Double stainless steel refrigeration pipe with cooling inside structure speed up and save more energy. Low water level float switch can avoid cooling when water tank is lack of water. With 4-folds temperature control protection in heating system, can avoid overheating to make product more reliable and safety.

 

  • With its 4-Stages of Filters using Korean Technology, including Mineral Alkaline Filter that will increase minerals into water to adjust pH value of water to be Alkalinity that will help balance in our human body, ensure the best quality of Drinking-Water.

 

  • With Hot Faucet Child-lock to protect children from getting  hot water too easily will reassure safety.

 

4-Stages Water Purification System

1)      Neo Filter

New Technology 2-in-1 Filter of Sediment Filter (PP) coated on Carbon Block will remove non-dissolved particles and materials, rust, color & smell, residual chlorine, organic & chemical substances, etc. from the water.

2)     Ultra Filter (UF) Membrane - With its pore sizes of 0.01-0.05 micron, it will remove Bacteria, suspended particles in water and some organic matters from water.

3)      Post Carbon Filter

This filter will adsorb residual chlorine & organic substances to improve taste of water to be better.

4)      Mineral Alkaline Filter

State-of-Art-Filter: increase minerals into water to adjust pH value of water to be Alkalinity that will help balance in our human body and improve taste.

Product Specification

Model:               UC 08-04B         

Dimension:          26(W) x 47(D) x 52(H) cm

Weight:               17.5 KG              

Flow Rate:          50 L/H         

Water Pressure:   0.05 -0.4  Mpa.             

Tank Cap.           4.8 L     (Hot water tank)  1.4L   (Cold Water Tank) 2.3 L           

3